ทำเนียบรุ่นพี่
รวบรวมเหล่าขุนพล-กัปตันรุ่นพี่ปีที่ผ่านมา

Admission Reality 9

สุฉันท์สินี โล่ห์ดาบชัย [เนย]

กัปตันเนย

รร.เตรียมอุดมศึกษา
ภารกิจ : แพทยศาสตร์ จุฬาฯ
สอบติด แพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ภัทรินญา สำเภาวณิช [นุ่น]

กัปตันนุ่น

รร.สตรีวิทยา
ภารกิจ : แพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
สอบติด แพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

ณัฐพล ศรีเกษเพ็ชร์ [ติน]

กัปตันติน

รร.หอวัง
ภารกิจ : วารสารศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์
สอบติด นวัตกรรมสื่อสารฯ มศว

ไปรยา วังปีติ [ไป่ไป๋]

กัปตันไป่ไป๋

รร.สารสาสน์เอกตรา
ภารกิจ : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
สอบติด วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ย้อนดูโครงการ

BRAND'S Admission Reality 8

ธนพร รามกุล [กรีน]

กัปตันกรีน

รร.เตรียมอุดมศึกษา
ภารกิจ : นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
สอบติด นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

วีรวิท เมลืองนนท์ [แบงค์]

กัปตันแบงค์

รร.เซนต์คาเบรียล
ภารกิจ : รัฐศาสตร์ จุฬาฯ
สอบติด นวัตกรรมสื่อสารฯ มศว

รมย์นลิน กิจเกษตรสถาพร [มิลล์]

กัปตันมิลล์

รร.สตรีวิทยา
ภารกิจ : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
สอบติด วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ธนพล ศิริธรรมคุณ [เจมส์]

กัปตันเจมส์

รร.เทพศิรินทร์
ภารกิจ : รัฐศาสตร์ จุฬาฯ
สอบติด วิทยาการเรียนรู้ฯ ม.ธรรมศาสตร์

ย้อนดูโครงการ

BRAND'S Admission Reality 7

ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ [ธันย์]

กัปตันธันย์

รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย
ภารกิจ : จิตวิทยา จุฬาฯ
สอบติด วารสารศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์

ปฏิภาณ ไชยวิสุทธิกุล [ฟร้อง]

กัปตันฟร้อง

รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม
ภารกิจ : แพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
สอบติด วิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
ปัจุบัน วิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

อรปรียา สุภาภรณ์ประดับ [แบม]

กัปตันแบม

รร.โพธิสารพิทยากร
ภารกิจ : บัญชี จุฬาฯ
สอบติด College of International management (apm) - APU, Japan

ณัฐชยา นิ่มสมุทร [มะเฟือง]

กัปตันมะเฟือง

รร.เตรียมอุดมฯ
ภารกิจ : อักษรศาสตร์ จุฬาฯ
สอบติด ศิลปศาสตร์ ม.มหิดล

ย้อนดูโครงการ
ดูต่อ

สอบถาม/แจ้งปัญหา
02-235-2451 ต่อ 221 (จันทร์-ศุกร์ 10.00-17.00 น.)

ติดตามเราใน Social ต่างๆ