ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 3 : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รับรวม 1,438 ที่นั่ง) []

วิว
          สวัสดีค่ะ รายละเอียด TCAS รอบ 3 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาแล้วค่ะ รอบนี้รับรวม 1,438 ที่นั่ง ใช้ GPAX GAT PAT บางคณะมีกำหนดแผนการเรียน และเกณฑ์ขั้นต่ำด้วยนะคะ ไปดูกันเลย! 

TCAS 62 รอบ 3 : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รับรวม 1,438 ที่นั่ง)
คณะที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 24 สาขาวิชา รวม 330 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon จบ ม.6 แผนวิทย์ - คณิต / ปวช. สาขาช่างอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT, PAT 1, PAT 3

คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 8 สาขาวิชา รวม 310 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon จบ ม.6 แผนวิทย์ - คณิต 
 ทดสอบ Icon จบ ม.6 รับทั้งแผนวิทย์ - คณิต และศิลป์ - คำนวณ เฉพาะสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT, PAT 1, PAT 2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 4 สาขาวิชา รวม 30 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon จบ ม.6 หรือ เทียบเท่า
 ทดสอบ Icon สาขาการออกแบบสนเทศสามมิติ ใช้คะแนน GAT , PAT 4 
 ทดสอบ Icon สาขาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์ สาขาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม สาขาภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 ใช้คะแนน GAT , PAT 6

คณะการบริหารและการจัดการ
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 2 หลักสูตร รวม 70 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon จบ ม.6 แผนวิทย์ - คณิต / ศิลป์ - คำนวณ
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT , PAT 1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 3 สาขาวิชา รวม 130 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon จบ ม.6 หรือ เทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT , PAT 1

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 3 สาขาวิชา รวม 65 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon จบ ม.6 แผนวิทย์ - คณิต  
 ทดสอบ Icon จบ ม.6 รับทั้งแผนวิทย์ - คณิต และศิลป์ - คำนวณ เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 
 ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT , PAT 1 , PAT 2

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 5 สาขาวิชา รวม 35 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon จบ ม.6 หรือ ปวช. ในแผนการเรียนที่กำหนด
 ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT , PAT 4 , PAT 5
 ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT , PAT 3 , PAT 5 เฉพาะสาขาครุศาสตร์วิศวกรรม
 ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT , PAT 2 , PAT 5 เฉพาะสาขาครุศาสตร์เกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 5 สาขาวิชา รวม 180 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon จบ ม.6 แผนวิทย์ - คณิต 
 ทดสอบ Icon จบ ม.6 รับทั้งแผนวิทย์ - คณิต และศิลป์คำนวณ เฉพาะสาขานิเทศศาสตร์เกษตร
 ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT , PAT 1 , PAT 2

วิทยาลัยนานาชาติ
 ทดสอบ Icon เปิดรับสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวม 8 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon จบ ม.6 แผนวิทย์ - คณิต / ศิลป์ - คำนวณ หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon จบ ปวช. สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT , PAT 1 , PAT 3
 ทดสอบ Icon มีขั้นต่ำ GAT ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 60% และ PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 30%

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 ทดสอบ Icon เปิดรับสาขาวิศวกรรมระบบการผลิต รวม 5 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon จบ ม.6 แผนวิทย์ - คณิต
 ทดสอบ Icon ใช้คะแนน PAT 1 , PAT 2 , PAT 3

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 ทดสอบ Icon เปิดรับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน 45 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon จบ ม.6 แผนวิทย์ - คณิต
 ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT , PAT 1 , PAT 2

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 2 สาขาวิชา รวม 15 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon จบ ม.6 หรือเทียบเท่า ตามแผนการเรียนที่กำหนด
 ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT , PAT 1 , PAT 3

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 ทดสอบ Icon เปิดรับสาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม รวม 15 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon จบ ม.6 แผนวิทย์ - คณิต หรือเทียบเท่า 
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon จบ ปวช. สาขาช่างอุตสาหกรรม
 ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT , PAT 1 , PAT 3

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
 ทดสอบ Icon เปิดรับ 10 สาขาวิชา รวม 200 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon จบ ม.6 ตามแผนการเรียนที่กำหนด 
 ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT , PAT 1 , PAT 3 เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT , PAT 1 , PAT 2 เฉพาะคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT , PAT 1 เฉพาะคณะการบริหารและจัดการ

อ่านระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ส.ลาดกระบัง #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #รอบ 3 ส.ลาดกระบัง #ส.ลาดกระบัง #สจล. #สจล.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?