ซ่อน
แสดง

รวมให้แล้ว! วันประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 (18 มหาวิทยาลัย) []

วิว
รวมให้แล้ว! วันประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 (18 มหาวิทยาลัย)
 
       TCAS รอบที่ 2 นี้จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกโดยคณะ หรือ มหาวิทยาลัย ทำให้กำหนดการ ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกันออกไป ซึ่งตอนนี้น้องๆ ส่วนใหญ่ได้ส่งใบสมัครกันไปแล้ว (ยังมีบางมหาวิทยาลัยเปิดรับอยู่) และแน่นอนว่าได้ผ่านการสอบของส่วนกลาง และการสอบวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัยกันไปเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในรอบนี้กันค่ะ
รวมให้แล้ว! วันประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 (18 มหาวิทยาลัย)
 
      วันนี้พี่แนนนี่ก็ได้รวบรวมวันที่ที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไปสอบสัมภาษณ์มาฝากกันค่ะ
 
ทดสอบ Icon จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทดสอบ Icon TCAS รอบ 2: 10 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โครงการจุฬาฯ-ชนบท: 19 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.เกษตรศาสตร์: 11 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.ขอนแก่น: 9 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.มหิดล: 13 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.เชียงใหม่: 12 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.เทคโนโลยีสุรนารี: 12 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.ธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon TCAS รอบ 2: 5 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท: 9 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โครงการนักศึกษาพิการ: 29 มีนาคม 62
 
ทดสอบ Icon ม.นเรศวร: 12 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.บูรพา: 5 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.พะเยา: 12 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.สงขลานครินทร์
ทดสอบ Icon โครงการ 14 จังหวัดภาคใต้: 12 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา: 18 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ: 5 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการเข้าแข่งขันในโครงการฟิสิกส์สัปประยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 4 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.ศิลปากร: 12 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.แม่ฟ้าหลวง: 11 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทดสอบ Icon โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์: 28 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม/โครงการรับนักศึกษาพิการ/โครงการรับนักเรียนสอวน/โครงการ วมว.: 29 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ: 2 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ: 4 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทดสอบ Icon โครงการใช้คะแนน O-NET/โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT: 5 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โควตาพิเศษสำหรับรร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์: 2 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะบริหารธุรกิจ : 2 เมษายน 62
 
ทดสอบ Icon สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา: 19 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โควตาวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร:  1 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โควตาสถาศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดในปริมณฑล และจังหวัดในภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์: 22 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โควตาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: 19-20 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โควตาบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ: 27 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โควตาคณะเทคโนโลยีการเกษตร: 27 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โควตาคณะวิทยาศาสตร์: 1 เมษายน 62
ทดสอบ Icon โควตาของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร คณะอุตสาหกรรมเกษตร: 28 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โควตาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ: 22 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โควตาสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ คณะการบริหารและจัดการ: 27 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โควตาความร่วมมือ (MOU) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง: 27 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โควตาสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง: 28 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ: 26 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon โควตาคณะศิลปศาสตร์: 18 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon ควตาแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ): 25-27 มีนาคม 62
ทดสอบ Icon วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต: 28 มีนาคม 62
 
ทดสอบ Icon ม.สวนดุสิต: 28 มีนาคม 62
 
ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: 28 มีนาคม 62
 
     ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากระเบียบการมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่งอาจจะมีเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ ให้น้องๆ จะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
 
 ทิ้งท้ายไว้สำหรับน้อง ม.4 -5 ปีนี้ ใครกำลังเตรียมตัวสอบ อยากได้เทคนิคสอบ GAT และ PAT1 เพิ่มเติมเพื่อเตรียมสอบอย่างมั่นใจมากขึ้น ไปเจอกันได้ที่งาน Dek-D on Stage ติวพุ่งเป้า GAT PAT1 ที่ไบเทค บางนา 20 เมษายนนี้ คลิก
รวมให้แล้ว! วันประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 (18 มหาวิทยาลัย)

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #ประกาศผลรอบ 2 #ประกาศผลรอบโควตา #TCAS62 #TCAS รอบ2

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?