รีวิว 2 หลักสูตร IDD-CDT คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ครีเอทีฟยุคใหม่ สายดิจิทัลและเกม! []

วิว
รีวิว 2 หลักสูตร IDD-CDT คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ครีเอทีฟยุคใหม่ สายดิจิทัลและเกม!
       สวัสดีค่ะ ในปัจจุบันเรื่องของสื่อดิจิทัลเป็นสิ่งที่มีเกือบจะทุกวงการกันแล้ว การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็มีการปรับหลักสูตรเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบัน พี่แป้งมีหลักสูตรที่อยากจะแนะนำน้องๆ ที่สนใจทางด้านดิจิทัลและเกม จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ค่ะ

      
หลักสูตร IDD-CDT เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานทางด้านดิจิทัลคอนเทนท์ 3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันดิจิเพน (redmond ,washington dc,usa) และ ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัลเทคโนโลยี
 
รีวิว 2 หลักสูตร IDD-CDT คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ครีเอทีฟยุคใหม่ สายดิจิทัลและเกม!

       จะเรียนองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่เน้นด้านการผลิตชิ้นงานแอนิเมชัน วิชวลแอฟเฟกต์ เกม(Game Design, Game Engineering) และการจำลองแบบโต้ตอบ (Realtime Simulation) เราไปเจาะลึกแต่ละหลักสูตรกันเลยค่ะ

หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบดิจิทัล (IDD)
       เริ่มที่หลักสูตร IDD หรือ The Innovative Digital Design program นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่เน้นทางสายศิลปกรรมศาสตร์ งานอาร์ต งานวาด แต่ก็ต้องทำงานทางด้านดิจิทัลด้วย ในหลักสูตรนี้จะแบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่
 
รีวิว 2 หลักสูตร IDD-CDT คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ครีเอทีฟยุคใหม่ สายดิจิทัลและเกม!

รีวิว 2 หลักสูตร IDD-CDT คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ครีเอทีฟยุคใหม่ สายดิจิทัลและเกม!

1.สาขาวิชาแอนิเมชันและวิชวลแอฟเฟกต์ (Animation & Visual Effect Major ; VFX) เรียนเกี่ยวกับ 2D และ 3D แอนิเมชั่น ที่เป็นพื้นฐานทางด้านอาร์ต เพื่อที่จะประยุกต์ใน 3D program ต่อไป

2.สาขาวิชาการออกแบบเกมส์ (Game Art & Design Major ; GAD) จะเน้นเรียนไปที่การออกแบบและสร้างสรรค์วีดีโอเกม การออกแบบเกมตามเงื่อนไขแบบต่างๆ การเขียนโปรแกรมเกมออกมา ซึ่งถ้าใครชอบด้านเกม แนะนำสาขานี้เลย
อ่านรายละเอียดสาขาได้ที่ http://www.idd-cdt.sci.tu.ac.th/idd-program

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (CDT)
       ต่อกันที่หลักสูตร CDT หรือ Creative Digital Technology เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรที่มีองค์ความรู้ทั้งด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิค, คณิตศาสตร์,  ฟิสิกส์ และศิลปะ เพื่อพัฒนา Software, Simulation Programs และงานด้าน Creative เช่น แอนิเมชัน และเกม แบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่
 
รีวิว 2 หลักสูตร IDD-CDT คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ครีเอทีฟยุคใหม่ สายดิจิทัลและเกม!

รีวิว 2 หลักสูตร IDD-CDT คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ครีเอทีฟยุคใหม่ สายดิจิทัลและเกม!

1.สาขาวิชาการจำลองการโต้ตอบแบบดิจิทัล(Digital interactive Simulation, DIS) เป็นสาขาที่ผสมผสานความรู้ทั้งทางด้าน Software, Creative Work และ Simulation Programs เข้าด้วยกัน สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านการจำลองในด้านต่างๆ เช่น ทางการแพทย์ ทำการจำลองอวัยวะต่างๆ หรือทางการบิน สามารถทำโปรแกรมการจำลองการบินได้  เป็นต้น

2.สาขาวิชาวิศวกรรมและการออกแบบเกม(Game Engineering And Design) เป็นสาขาที่เน้นเรียนทางด้าน Computer Science and Game Design เน้นการเขียนโปรแกรมเพื่อผลิตเกม รวมทั้งเรียนในส่วนของโมเดล 2D และ 3D และเทคโนโลยี AI ด้วย
อ่านรายละเอียดสาขาได้ที่ http://www.idd-cdt.sci.tu.ac.th/degree-programs

       นอกจากการเรียนในวิชาหลักของสาขานั้นๆ แล้ว ยังมีเนื้อหาอื่นๆ แทรก ที่สามารถไปประยุกต์กับงานด้านอื่น เช่น การเรียนถ่ายภาพ, เรียนการเขียน Story Board, เรียนงานด้าน Graphic Design เป็นต้น เรียกได้ว่าครบทุกด้านจริงๆ

       ซึ่งการเรียนทั้ง 2 หลักสูตร น้องๆ สามารถเลือกจับกลุ่มกับเพื่อนต่างสาขาในการทำโครงงานร่วมกันเพื่อให้เกิดชิ้นงานใหม่ได้ ไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยค่ะ อิสระมาก นอกจากได้งานแล้วยังได้เพื่อนต่างสาขาอีกด้วย ซึ่งการทำงานด้วยกันในทุกโครงการจะได้รับคำแนะนำจากสถาบันดิจิเพนและกลุ่มผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนท์ทั้งในและต่างประเทศ

 
ตัวอย่างผลงานนักศึกษา

รีวิว 2 หลักสูตร IDD-CDT คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ครีเอทีฟยุคใหม่ สายดิจิทัลและเกม!

รีวิว 2 หลักสูตร IDD-CDT คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ครีเอทีฟยุคใหม่ สายดิจิทัลและเกม!

รีวิว 2 หลักสูตร IDD-CDT คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ครีเอทีฟยุคใหม่ สายดิจิทัลและเกม!

 

       การเรียนของทั้ง 2 หลักสูตร น้องๆ สามารถเลือกได้ค่ะ ว่าจะเรียนที่ ม.ธรรมศาสตร์ ตลอดทั้ง 4 ปี หรือจะเรียนที่ ม.ธรรมศาสตร์ 2 ปี และไปเรียนที่ Digipen Institute of Technology สหรัฐฯ อีก 2 ปีก็ได้ หรือจะเลือกไปฝึกงานร่วมกับต่างประเทศ อย่างเช่น Tokyo University of Technology ที่ญี่ปุ่น หรือ Rubika (Supinfocom and Supinfogame) ที่ฝรั่งเศส ก็ได้ค่ะ

       น้องๆ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.idd-cdt.sci.tu.ac.th จะมีการเปิดรับสมัครทั้งหมด 3 รอบ รอบที่ 1 เปิดรับสมัครแล้วจนถึง 7 ม.ค.นี้ รอบที่ 2 8 ม.ค.-25 มี.ค.62 และรอบที่ 3 26 มี.ค.-27 พ.ค.62 ถ้าสนใจอยู่สามารถสมัครและยื่น Portfolio ได้(ไม่มีสอบข้อเขียน) ลองดูบรรยากาศการเรียนได้ที่
รายการเด็กมาหาไร: EP.23 "IDD&CDT มธ." เด็กครีเอทีฟยุคดิจิทัล เตรียมตัวไว้ได้เลยค่ะ
 
รีวิว 2 หลักสูตร IDD-CDT คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ครีเอทีฟยุคใหม่ สายดิจิทัลและเกม!
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#คณะวิทยาศาสตร์ #ม.ธรรมศาสตร์ #นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัล #IDD #เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ #CDT

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?