ซ่อน
แสดง

“สถาปัตยกรรมภายใน” vs. “ออกแบบภายใน” เรียน 4 ปี 5 ปี ต่างกันแค่ไหน? []

วิว
“สถาปัตยกรรมภายใน” vs. “ออกแบบภายใน” เรียน 4 ปี 5 ปี ต่างกันแค่ไหน?
     เวลาเราจะสร้างบ้าน ตกแต่งร้านค้า มักจะได้ยินหลายๆ คนพูดทับศัพท์เรียกอาชีพ อาชีพหนึ่งว่า “Interior” จนหลายครั้งนึกสงสัยว่า Interior คือใคร ทำหน้าที่อะไรบ้าง แล้วต้องเรียนอะไร ถึงจบมาเป็น Interior ได้
 
“สถาปัตยกรรมภายใน” vs. “ออกแบบภายใน” เรียน 4 ปี 5 ปี ต่างกันแค่ไหน?
 
     หลังจากที่ได้ลองหาข้อมูล กลับพบว่า Interior สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Interior Architect หรือสถาปัตยกรรมภายใน กับ Interior Design หรือ การออกแบบภายใน ซึ่งหลายคนคิดว่า 2 อย่างนี้เหมือนกัน เรียนเหมือนกัน ทำงานเหมือนกัน แต่จริงๆ แล้วทั้ง 2 อย่างมีความแตกต่างกันอยู่ วันนี้พี่แนนนี่จะมาอธิบายให้ฟังว่า ทั้ง 2 แตกต่างกันอย่างไร
 
สถาปัตยกรรมภายในเรียนอะไร?
     สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architect) ส่วนใหญ่แล้วเป็นหลักสูตร 5 ปี โดยช่วงปีแรกๆ จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานต่างๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แล้วก็พวกวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบภายในเกือบทั้งหมด เช่น Drawing Painting หลักสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิลป์ เขียนแบบ กฎหมายต่างๆ การออกแบบตัวโครงสร้าง การออกแบบบ้านพัก การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ แอบมีเรียนวิชา Anatomy (สัดส่วนของมนุษย์) เพื่อใช้ในการออกแบบภายใน และ เฟอร์นิเจอร์
     พอขึ้นปีสูงๆ หน่อย เริ่มเรียนด้านวัสดุออกแบบภายใน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ (sketch, 3D) งานระบบต่างๆ ภายในอาคาร การยศาสตร์เพื่อการออกแบบภายใน เรียนพวกการออกแบบแบบต่างๆ มากขึ้น ใหญ่ขึ้น (โรงแรม คอนโด พิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน) การคำนวณโครงสร้างอาคาร การบริหารโครงการและประมาณราคา และต้องออกไปฝึกงาน
     สำหรับหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นการเรียนการสอนแบบ 4 ปี แต่ก็ไม่ได้แตกต่างจากหลักสูตร 5 ปี มีแค่ตารางเรียน เนื้อหาที่อัดแน่นมากกว่า และจบเร็วกว่า ส่วนในเรื่องของวิชาเรียน และการสอบใบประกอบวิชาชีพ ก็เหมือนๆ กัน

 
จบแล้วทำงานอะไร
     โดยทั่วไปจะได้วุฒิสถาปัตยกรรมบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาสถาปัตยกรรมภายใน [Bachelor of Architecture ( Interior Architecture )] ส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นวุฒิ สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (สน.บ.) [Bachelor of Interior Architecture] ซึ่งทั้งคู่สามารถไปสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกได้ น้องๆ ที่จบจากสาขานี้จะทำงานได้หลากหลาย ทั้งสถาปนิกภายในโดยตรง หรือต่อยอดอื่นๆ เช่น interior designer, graphic designer, Furniture Designer, Design Consultant, การออกแบบ backstage, นักออกแบบงานนิทรรศการและงานจัดแสดงต่างๆ  หรืองานเกี่ยวกับวัสดุ (materials) การก่อสร้าง เป็นต้น
 
ออกแบบภายในเรียนอะไร?
     สาขาออกแบบภายใน (Interior Design) เป็นหลักสูตรที่เรียน 4 ปีทั่วๆ ไป เน้นการเรียนเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่ที่อยู่ภายในสู่ภายนอก รวมถึงจากภายนอกสู้ภายใน เรียนจากการในช่วงปีแรกๆ เน้นเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานด้านศิลปะ การวาดเส้น drawing การลงสี การเขียนแบบ การออกแบบภายใน สุนทรียศาสตร พวกวิชาที่ทำให้เข้าใจเรื่องทัศนศิลป์มากขึ้น และก็ได้เริ่มเรียนการออกแบบ จากพื้นที่เล็กๆ อย่างบ้าน คอนโด ร้านค้า ร้านอาหาร พอขึ้นปีสูงวิชาออกแบบก็จะไล่ความยาก ความยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ เช่น โรงแรม สำนักงาน (ออฟฟิศ) โรงพยาบาล พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ เป็นต้น นอกจากนี้ชั้นปีสูงๆ ก็จะเรียนเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ งานโครงสร้าง งานระบบ งานเฟอร์นิเจอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ และการบริหารองค์กรและโครงการออกแบบ อีกด้วย
     ในการออกแบบตกแต่ภายใน ไม่ใช่แค่ทำห้องให้สวย แต่การออกแบบทุกๆ ครั้งจะต้องผ่านกระบวนการความคิด ต้องสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งาน คำนึงถึงความปลอดภัย คำนึงถึงโครงสร้าง และบริบทโดยรอบด้วย
จบแล้วทำงานอะไร
      ศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบภายใน [Bachelor of Fine Art (Interior Design)] สามารถทำงานเป็นนักออกแบบภายใน รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ เช่น ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบร้านค้าขนาดเล็ก จัดงานอีเวนต์ต่างๆ บูธร้านอาหาร
 
หมายเหตุ: แต่ละมหาวิทยาลัย อาจจะมีวิชาเรียนที่แตกต่างกันไป หรืออาจจะเรียงลำดับที่แตกต่างกัน แต่ยังไงแล้ววิชาพื้นฐานที่ทางกระทรวงฯ ได้กำหนดไว้สำหรับสาขานั้นๆ จะต้องเหมือนกันค่ะ
 
สังกัดคณะไหนกันบ้าง?
     สำหรับสาขาสถาปัตยกรรมภายใน จะเป็นสาขาหนึ่งในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ของแต่ละมหาวิทยาลัยค่ะ ส่วนสาขาออกแบบภายใน จะเป็นสาขาหนึ่งในคณะที่แตกต่างกันออกไป เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อยู่ในคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในวิทยาลัยเพาะช่าง เป็นต้น
 
ออกแบบภายใน แตกต่างจาก สถาปัตยกรรมภายใน อย่างไร?
     การทำงานของ 2 สาขานี้มีความใกล้เคียงกันอยู่ไม่น้อย ถ้าให้ลงรายละเอียดเรื่องการเรียน การทำงานกันลึกๆ แล้ว นอกจากจำนวนปีที่เรียนต่างกัน ก็จะพบว่าสาขาสถาปัตยกรรม เน้นดูแลในเรื่องของโครงสร้าง การก่อสร้าง กฎหมายในการก่อสร้าง การวิเคราะห์ผู้ใช้งานและตัวพื้นที่มากกกว่า ส่วนสาขาออกแบบ จะทำการตกแต่ง จัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูง ถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆ ลองเปรียบเทียบดูว่า ในการสร้างบ้านหลังนึง สถาปนิก (สถาปัตยกรรมภายใน) จะเป็นผู้ที่ดูโครงสร้างภายในว่า ในบ้าน หรือในห้อง จะสามารถแบ่งออกเป็นกี่ส่วน ต้องมีเสา มีคานตรงไหน ส่วนออกแบบภายใน จะมาทำหน้าที่หลังจากนั้นว่า ห้องนี้ควรใช้สีอะไร วอลล์เปเปอร์ยังไง การจัดวางเฟอร์นิเจอร์อย่างไรจึงจะเหมาะสม
 
      จะว่าไปแล้วทั้ง 2 สาขาก็มีความคล้ายคลึงกันสูงเลยนะคะ แถมน้องๆ คนไหนที่จบสาขาออกแบบภายใน (Interior Design) และอยากสอบใบประกอบวิชาชีพ ก็สามารถทำได้ หลังจากที่จบแล้ว และตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

 
ขอบคุณข้อมูลจาก
นิสิต นักศึกษา และอาจารย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #แอดมิชชั่น #Dream Campus #Interior #Interior Design #Interior Architect #ออกแบบภายใน #สถาปัคยกรรมภายใน #ออกแบบภายใน ต่างจาก สถาปัตยกรรมภายใน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?