ซ่อน
แสดง

“สาขาศิลปะการประกอบอาหารฯ” อีกหนึ่งสาขามาแรง พร้อมฝึกงานกว่า 1,200 ชั่วโมง []

วิว
“สาขาศิลปะการประกอบอาหารฯ” อีกหนึ่งสาขามาแรง พร้อมฝึกงานกว่า 1,200 ชั่วโมง

         สวัสดีค่ะ ในสัปดาห์นี้ขอเอาใจคนชอบทำอาหาร ด้วยสาขาที่เกี่ยวกับอาหารอย่าง สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร จาก Dusit Thani College มีทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติ ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
         อาหารเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมาก ทั้งภาพลักษณ์ หน้าตา การจัดจาน และรสชาติ จึงเป็นอีกหนึ่งทางด้านศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้วย สาขานี้จะเรียนทั้งเรื่องของการบริการ การจัดการครัว และศิลปะการประกอบอาหาร ต้องทำเป็น และบริการได้ด้วย

         แต่จะจบออกมาก็ไม่ใช่ง่ายๆ เลย เพราะเรียนสาขานี้ที่
Dusit Thani College จะต้องฝึกงานยาว(ทั้งเทอม) รวมแล้วกว่า 1,200 ชั่วโมงเลยละค่ะ เพื่อให้มีทักษะมากพอ ก่อนที่จะไปทำงานจริง แต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องเรียนรู้วิชาการไปด้วย แต่ละชั้นปีจะมีการเรียนการสอนดังนี้

ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 1
         ปูพื้นก่อนด้วยความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ บทบาทและผลกระทบต่างๆ ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาพื้นฐานอย่างคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการทำงาน และในปีนี้แรกนี้น้องๆ จะได้เริ่มเรียนการเตรียมวัตถุดิบ เลือกวัตถุดิบ และเทคนิคเบื้องต้นในการประกอบอาหาร เตรียมพร้อมแล้วก็ไปปีต่อไปได้เลยค่ะ


ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 2
         ปีนี้จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมบริการ และพื้นฐานความรู้ของศิลปะการประกอบอาหาร ทั้งการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม การประกอบอาหารตะวันตก หลักการและทักษะการประกอบอาหาร ในปีนี้น้องๆ จะต้องเริ่มฝึกทำอาหารด้วย เพื่อเรียนรู้ในส่วนของการเป็นเชฟ นอกจากนี้ยังต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ บัญชีธุรกิจ เพื่อประยุกต์ความรู้ในส่วนของธุรกิจการบริการในอนาคต

 
“สาขาศิลปะการประกอบอาหารฯ” อีกหนึ่งสาขามาแรง พร้อมฝึกงานกว่า 1,200 ชั่วโมง

ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 3
         ชั้นปีที่ 3 เป็นชั้นปีที่เข้มข้นมากจริงๆ ในส่วนของการเรียนการจัดการและการพัฒนาร้านอาหาร มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอาหาร และหลักสูตรการจัดการร้านอาหาร ทั้งอาหารไทย อาหารเอเชีย การจัดการภัตตาคาร การจัดการบริการจัดเลี้ยง รวมทั้งการวางแผนดำเนินงานและการควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการเรียนทำอาหารด้วย และการจัดการธุรกิจด้านนี้ด้วย แบบครบวงจรเลยค่ะ

         เรียนเน้นๆ มา 3 ปี แล้ว ก็ต่อด้วยการฝึกงาน ซึ่งเป็นการฝึกยาวเลยค่ะ คิดง่ายๆ คือตั้งแต่ซัมเมอร์ปี 3 ยาวไปจนถึงปี 4 เทอม 1 รวมแล้วกว่า 1,200 ชั่วโมง ซึ่งการฝึกงานนี้จะเลือกฝึกที่โรงแรมดุสิตธานีก็ได้ หรือจะฝึกสถานที่อื่นๆ ที่เป็นธุรกิจด้านนี้ ทางร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ทต่างๆ ซึ่งการฝึกงานนี้ไม่ได้ฝึกแค่ทักษะวิชาชีพ แต่ฝึกความเป็นระเบียบวินัย การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพด้วยค่ะ


ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 4
         มาถึงชั้นปีสุดท้าย ที่ผ่านการฝึกงานมาแล้ว ปีนี้ก็จะเรียนเก็บรายละเอียดด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การบริหารภัตตาคารอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นส่วนเติมเต็มให้จบไปแล้วสามารถบริหารงานธุรกิจด้านนี้ได้ นอกจากวิชาเรียนที่บังคับแล้ว ยังสามารถเลือกวิชาเสรีได้อีก เพื่อเสริมทักษะให้เต็มที่ มั่นใจได้เลยว่าจบไปทำงานได้เลยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่


สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (นานาชาติ)
         อีกหนึ่งสาขาที่เป็นที่พูดถึงมากๆ เลยก็คือ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ หรือ Professional Culinary Arts เป็นหลักสูตรนานาชาติที่เป็นความร่วมมือระหว่าง Dusit Thani College กับ สถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ (Le Cordon Bleu Institute)

         ชื่อสาขาก็บอกชัดเจนแล้วว่าเรียนศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ สาขานี้เป็นสาขาที่ผลิตเชฟฝีมือดีออกไปมากมายเลยค่ะ โดดเด่นทั้งทักษะการประกอบอาหารและรสชาติ รสนิยมที่หลากหลาย ทั้งอาหารตะวันตก อาหารไทย และเบเกอรี่ ช่วงเวลา 4 ปีของสาขานี้เรียนอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ


ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 1
         ในชั้นปี 1 จะเรียนคล้ายๆ กับหลักสูตรปกติเลยค่ะ เป็นการปูพื้นฐานก่อนด้านการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การมีจิตบริการ นอกจากนี้ยังเรียนรู้พื้นฐานการเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช้วัตถุดิบ การชั่งตวงวัดวัตถุดิบ การหั่นวัตถุดิบประเภทต่างๆ เทคนิคการประกอบอาหารตะวันตก และการตกแต่งอาหารระดับพื้นฐาน เตรียมพร้อมไประดับสูงต่อไปค่ะ


ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 2
         ปีที่ 2 จะเรียนรู้ทั้งหลักการบริหารธุรกิจ และการประกอบอาหารระดับกลาง ในส่วนของการบริหารธุรกิจ จะศึกษาหลักการบัญชีธุรกิจและการเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากร กฎหมายธุรกิจ ฯลฯ ส่วนการประกอบอาหารระดับกลาง จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการภัตตาคาร งานบาร์ การประกอบอาหาร การทำขนมอบและเบเกอรี่ ถ้าลงลึกไปอีกก็อาหารตะวันตก ประเภทอาหารทะเล อาหารสัตว์ปีก และเนื้อสัตว์ ฯลฯ ซึ่งเรียนทั้งการประกอบอาหารและการตกแต่งอาหารสำหรับเสิร์ฟค่ะ

 
“สาขาศิลปะการประกอบอาหารฯ” อีกหนึ่งสาขามาแรง พร้อมฝึกงานกว่า 1,200 ชั่วโมง

ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 3
         ในชั้นปีที่ 3 จะเป็นชั้นปีที่เรียนด้วยและฝึกปฏิบัติภาคสนามด้วย ซึ่งการฝึกงานนี้จะต้องฝึกให้ครบ 1,000 ชั่วโมง โดยน้องๆ สามารถเลือกได้ว่าจะฝึกช่วงปี 3 เทอม 1 หรือ เทอม 2 (เป็นแผน A และ แผน B) ซึ่งการฝึกงานก็สามารถเลือกได้ว่าจะฝึกในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งการฝึกการประกอบอาหารตะวันตก เพสตรี้และเบเกอรี่ อาหารไทย และการบริหารจัดการธุรกิจภัตตาคาร

         ส่วนในรายวิชาที่เรียนอย่างต่อเนื่อง จะเน้นที่การวางแผนรายการอาหาร การจัดเลี้ยง และการประกอบอาหารที่เลเวลอัพกว่า 2 ปีที่ผ่านมา เรียนรู้หลักการทฤษฎีการออกแบบรายการอาหาร การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า การออกแบบรายการอาหารให้เหมาะสมกับรูปแบบการให้บริการ ลักษณะครัว วิธีการคำนวณต้นทุนรายการอาหาร การประกอบอาหารเพื่องานจัดเลี้ยง ฯลฯ


ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 4
         ชั้นปีสุดท้ายนี้จะเน้นไปที่การบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์ การเป็นผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการคอฟฟี่ช็อป เสริมความรู้ให้แน่นด้วยบริหารกำหนดทิศทางของธุรกิจ ประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกภายในองค์กร ส่วนการบริหารจัดการคอฟฟี่ช็อปเป็นการศึกษาเพื่อประยุกต์ความรู้ในการเปิดร้านอาหาร ทั้งอาหารตะวันตก เบเกอรี่และขนม เครื่องดื่ม จบสาขานี้จะได้รับความรู้ที่หลากหลาย เพื่อประยุกต์ใช้จริงในการทำงาน

         เรื่องของอาหารการกินถือว่าเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่ง เราไม่ได้รับรู้แค่รสชาติอาหาร แต่รับรู้ได้ถึงความเอาใจใส่ในรายละเอียดของการทำอาหารนั้นๆ ด้วย ทุกองค์ความรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ถูกปากและประทับใจผู้รับบริการมากที่สุด


 
“สาขาศิลปะการประกอบอาหารฯ” อีกหนึ่งสาขามาแรง พร้อมฝึกงานกว่า 1,200 ชั่วโมง
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Dusit Thani College #วิทยาลัยดุสิตธานี #สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร #Le Cordon Bleu Institute #สถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ #สถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?