ซ่อน
แสดง

รู้หรือไม่? “สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท” เรียนอะไรบ้าง (ทั้งภาคปกติและอินเตอร์) []

วิว
รู้หรือไม่? “สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท” เรียนอะไรบ้าง (ทั้งภาคปกติและอินเตอร์)

        สวัสดีค่ะ ถ้าใครติดตามบทความคณะในฝันจะรู้เลยว่า สัปดาห์ก่อนพี่แป้งได้ให้สัญญาไว้ว่าเดือนนี้ทั้งเดือนจะนำเสนอซีรี่ส์สาขาทางสายการจัดการ การโรงแรม การท่องเที่ยว

        เริ่มต้นเดือนแบบนี้ขอจัดสาขาแรกเลยที่
สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท มีเปิดสอนที่ Dusit Thani College (วิทยาลัยดุสิตธานี) ทั้งหลักสูตรปกติและอินเตอร์ ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (ภาคปกติ)
        ชื่อสาขาบอกชัดเจนมากว่าเรียนเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท สำหรับการเรียนที่ Dusit Thani College (วิทยาลัยดุสิตธานี) จะมีเรียนทั้งส่วนของการปฏิบัติหน้างานและส่วนบริหาร(สำนักงาน) เพื่อจะให้รู้ทุกด้าน ในแต่ละชั้นปีเรียนเน้นไปทางด้านไหนบ้าง ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
 
รู้หรือไม่? “สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท” เรียนอะไรบ้าง (ทั้งภาคปกติและอินเตอร์)

ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 1
        ในชั้นปีแรกจะเรียนเน้นไปด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ การอาหาร เครื่องดื่ม กฏหมาย คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมและสังคม ภาษาอังกฤษ คุณธรรมจริยธรรม มารยาททางสังคม จิตวิทยาในการให้บริการ จรรยาบรรณวิชาชีพ ฯลฯ เป็นภาพรวมเพื่อให้เข้าใจก่อน และลงลึกในชั้นปีต่อไปค่ะ


ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 2
        พอชึ้นปี 2 จะเน้นองค์ประกอบทางธุรกิจของอุตสาหกรรมบริการ ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ เช่น กฎหมายธุรกิจ บัญชีธุรกิจ หลักการตลาด สถิติธุรกิจ นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและการจัดการงานบาร์ อาหารและเครื่องดื่ม และการจัดการด้านงานจัดเลี้ยง


        ในชั้นปีนี้จะมีการทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเยี่ยมชมและให้เห็นประสบการณ์ทำงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน ให้เห็นภาพชั้นเพื่อเตรียมพร้อมในชั้นปีต่อไป

ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 3
        ชั้นปีนี้จะเน้นทั้งหน้างานและการจัดการ เรียนรู้การบริหารจัดการทั้งในส่วนของ ห้องพัก การวางแผนการดำเนินงานและควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแผนกแม่บ้าน การตลาดสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท การบัญชีโรงแรม ฯลฯ พอจบชั้นปี 3 จะได้รับความรู้ด้านของการจัดการมากพอสมควรแล้ว ต้องไปฝึกทักษะกันต่อที่การฝึกงานภาคสนามหลังจากจบชั้นปีนี้ค่ะ
 

ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 4
        มาถึงชั้นปีสุดท้ายจะเน้นการเรียนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่นำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการและพัฒนาร้านอาหาร การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท ในปีนี้จะต้องเรียนด้วยและทำวิจัยเพื่อเตรียมจบไปด้วยค่ะ


ทดสอบ Icon การฝึกงานภาคสนาม
        การฝึกภาคสนามของสาขานี้จะมีทั้งหมด 2 รอบ ซึ่งจะเน้นคนละด้าน รอบแรกคือช่วงจบปี 3 จะเน้นงานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มทักษะทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนครั้งที่ 2 จะเป็นช่วงปี 4 จะเน้นฝึกภาคปฏิบัติในส่วนห้องพักในโรงแรมและรีสอร์ท

        รวมการฝึกงานภาคสนามกว่า 1,200 ชั่วโมงเลยล่ะค่ะ ซึ่งจะฝึกความมีระเบียบวินัยในการทำงาน การจัดสรรตนเอง การแก้ไขปัญหาต่างๆ และสามารถเลือกได้ว่าจะฝึกที่โรงแรมดุสิตธานีทั้งในและต่างประเทศ หรือจะฝึกโรงแรมชั้นนำทั่วประเทศก็ได้ มีที่ฝึกงานรองรับแน่นอน    


สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (ภาคอินเตอร์)
        ต่อกันที่หลักสูตรนานาชาติกันบ้าง บอกเลยว่าที่ Dusit Thani College (วิทยาลัยดุสิตธานี) ได้รับการรับรองจาก โรงเรียนการโรงแรมโลซาน (Ecole Hoteliere de Lausanne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยจะเรียนทุกด้านที่เกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท แบบ 360 องศากันไปเลย มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ไปดูรายละเอียดการเรียนในแต่ละชั้นปีกันเลย
 
รู้หรือไม่? “สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท” เรียนอะไรบ้าง (ทั้งภาคปกติและอินเตอร์)

ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 1
        ในชั้นปีแรกจะเรียนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพทั่วไปก่อน รวมทั้งทักษะการทำอาหารและเครื่องดื่ม การบริหารงานห้องพัก เทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ศาสตร์ของไวน์ การบริการในส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน การออกแบบและการบำรุงรักษาทรัพย์สินของโรงแรม

        เพื่อให้มีทักษะและซึมซับศิลปะการบริการในแบบไทย ซึ่งการเรียนก็เรียนกับอุปกรณ์จริงเลยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ซึ่งปีแรกนี้จะเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยค่ะ เพื่อที่จะฝึกด้านภาษาด้วย


ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 2
        พอขึ้นชั้นปีที่ 2 จะเน้นเรียนด้านของการทำธุรกิจ การบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน บริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

        ในช่วงปี 2 นี่แหละ จะมีการฝึกงานภาคสนามควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎีด้วย เช่น การเรียนรู้านทั้งในส่วนของแผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front office) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ฯลฯ โดยจะมีความรู้พื้นฐานตั้งแต่เรียนปี 1 แล้ว การฝึกงานจะช่วยให้มีทักษะ และความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 3
        ในปี 3 จะเน้นในส่วนของทักษะด้านการบริหารและการจัดการในส่วนปฏิบัติการของธุรกิจบริการ เช่น การวางแผนและการจัดเตรียมเมนูอาหาร การควบคุมต้นทุนของอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุมร้านอาหาร การจัดการห้องพัก ร่วมทั้งข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมอีกด้วย

        พร้อมทั้งเสริมความรู้ทางด้าน การบัญชี การทำการตลาดและการขาย การบริหารและจัดการรายได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะสามารถนำความรู้ไปใช้จริงตอนฝึกงาน

 
รู้หรือไม่? “สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท” เรียนอะไรบ้าง (ทั้งภาคปกติและอินเตอร์)

ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 4
        ในชั้นปีสุดท้ายจะเรียนรู้ถึงแนวคิดทางธุรกิจบริการที่ทันสมัยพร้อมทั้งกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อยกมาตรฐานของอุตสาหกรรมบริการ นอกจากนี้ยังมีการเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะเสริมให้รู้ด้านของการโรงแรมแบบทุกมิติ พร้อมจะนำวิชาชีพไปสู่ตลาดจริงในการบริการต่อไป


ทดสอบ Icon โปรแกรมภาคปฏิบัติฝึกงาน 5 เดือน
        ครั้งแรกเป็นการฝึกงานช่วงปี 2 ควบคู่กับการเรียน ส่วนครั้งที่ 2 นี้น้องๆ สามารถเลือกได้ว่าจะฝึกงานในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งการฝึกงานครั้งที่ 2 จะเป็นแบบจริงจังเพื่อให้ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานจริง

        ซึ่งการเรียนที่ Dusit Thani College (วิทยาลัยดุสิตธานี) ในหลักสูตรอินเตอร์เป็นหลักสูตรที่พร้อมมากๆ สำหรับการเป็นผู้บริหารโรงแรม ถ้าอยากมีธุรกิจโรงแรมหรือที่พักเป็นของตัวเอง แนะนำหลักสูตรนี้เลยค่ะ

        การเรียนในด้านการโรงแรมรีสอร์ท ต้องมีใจรักมากๆ เพราะเป็นงานด้านการบริการ ต้องพบเจอผู้คน และต้องมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดีมากๆ ด้วย ซึ่งกว่าจะเป็นแบบนั้นก็ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ถ้าอยากเรียนก็เรียนเลย การเรียนในสิ่งที่รักยังไงก็มีงานทำแน่นอน!


 
รู้หรือไม่? “สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท” เรียนอะไรบ้าง (ทั้งภาคปกติและอินเตอร์)
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท #Dusit Thani College #วิทยาลัยดุสิตธานี #การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท #โรงแรมโลซาน #Ecole Hoteliere de Lausanne #Hotel and Resort Management

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?