ซ่อน
แสดง

20 เรื่องจริง “คณะโบราณคดี” คณะหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเรียนอะไรบ้าง []

วิว
20 เรื่องจริง “คณะโบราณคดี” คณะหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเรียนอะไรบ้าง

           สวัสดีค่ะ ปิดท้ายเบาๆ กับละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ที่อวสานไปแล้ว ก่อนหน้านี้ดูไปจิกหมอนแทนขาดในฉากรัก แต่ก็ได้ความรู้มาหลายประเด็นในฉากเกร็ดประวัติศาสตร์

           ซึ่งทำให้หลายคนรู้จัก
คณะโบราณคดีที่นางเอกเรียน ก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นการะเกดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ ถ้าใครยังไม่รู้ว่าคณะโบราณคดีเรียนอะไรบ้าง คลิกเลย!

           1. คณะโบราณคดี มีเปิดสอนที่เดียวในประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) ซึ่งคณะนี้ไม่ใช่คณะสังคมศาสตร์ ไม่ใช่คณะอักษรศาสตร์ คณะโบราณคดี ก็คือคณะโบราณคดีค่ะ

          
2. คณะโบราณคดี เป็นคณะที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะแรกคือ คณะจิตรกรรมและประติมากรรม คณะที่ 2 คือ คณะสถาปัตยกรรมไทย (ต่อมาได้ปรับหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
 
20 เรื่องจริง “คณะโบราณคดี” คณะหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเรียนอะไรบ้าง

           3. สีประจำคณะโบราณคดี คือ สีม่วงเม็ดมะปราง

          
4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี เมื่อปีการศึกษา 2521 เป็นความภาคภูมิใจอย่างมากของชาวศิลปากร

          
5. เพลงประจำคณะโบราณคดีคือเพลง แววมยุรา แต่งโดย คุณพิเศษ สังข์สุวรรณ ศิษย์เก่าคณะโบราณคดีนั่นเอง

          
6. เขาเล่ากันมาว่า เพลงแววมยุรา ถูกแต่งขึ้นในช่วงที่คณะฯ กำลังมาคุ เป็นช่วงที่มีแนวโน้มจากผู้บริหาร ม.ศิลปากร จะให้คณะโบราณคดียุบไปรวมกับคณะอักษรศาสตร์ ทำให้เด็กคณะโบราณคดี รู้สึกน้อยใจที่ถูกมองข้าม เป็นที่มาของการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาค่ะ

         
  7. เอาเรื่องเพลงอีกประเด็นละกัน ช่วงปี พ.ศ.2538 ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์อุทกภัย คณะโบราณคดี ได้แต่งเพลง สวัสดีศิลปากร ขึ้นมา เพื่อใช้ในการหาเงินบริจาคให้ผู้ประสบภัย ซึ่งต่อมาเพลงนี้ก็ได้ใช้ในกิจกรรมอื่นๆ และใช้ร้องกันในทุกคณะของ ม.ศิลปากร

          
8. คณะโบราณคดี เกือบจะถูกย้ายให้ไปอยู่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งมีการสร้างอาคารเรียนเรียบร้อยแล้ว แต่สุดท้ายทั้งคณะอาจารย์และนักศึกษาต่างไม่สนับสนุนและไม่ค่อยเห็นด้วย ทำให้ล้มเลิกไป จัดการเรียนการสอนที่วังท่าพระเช่นเดิม ส่วนอาคารที่สร้างไปแล้วก็ใช้ในโอกาสงานพิเศษต่างๆ แทน

          
9. ตอนนี้คณะโบราณคดี ก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่ 63 แล้ว (ตั้งแต่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2498)

          
10. ปัจจุบัน คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร เปิดสอนทั้งหมด 5 ภาควิชา 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาโบราณคดี, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ, สาขาวิชามานุษยวิทยา, สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

          
11. ภาควิชาภาษาตะวันออก มีหน่วยงานเสริมด้วย คือ ศูนย์สันสกฤตศึกษา ม.ศิลปากร โดยนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย จะได้ไปเรียนที่นั่นบ้างเป็นครั้งคราว

          
12. ถึงแม้ว่าในคณะโบราณคดีจะมีสาขาที่เป็นภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส แต่ว่าไม่ได้เรียนเหมือนคณะอักษรศาสตร์นะคะ ทางสายอักษรฯ จะเน้นไปทางวรรณกรรม การเรียนภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสาร แต่ฝั่งคณะโบราณคดีจะเน้นไปทางการนำภาษาไปใช้ในเรื่องของอดีต ศึกษาความเป็นมาจากหลักฐานที่เหลืออยู่ เช่น การอ่านจารึก สัญญา เป็นต้น
 
20 เรื่องจริง “คณะโบราณคดี” คณะหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเรียนอะไรบ้าง

           13. แต่ก็ไม่ใช่ว่าเรียนสาขาที่เป็นภาษาแล้วจะไม่ได้เรียนหลักภาษาเท่าไหร่ บอกเลย เจอเต็มๆ จ้าาาาาา

         
  14. ถ้าอยากเรียนแบบโบราณคดีแท้ ก็ต้องเลือกสาขาวิชาโบราณคดี ไปเลยจ้า เรียนแบบจัดเต็มทั้งโบราณในไทยและต่างประเทศ (ที่เกี่ยวข้อง)

          
15. ข้อจำกัดของการเรียนสาขาวิชาโบราณคดี คือ ห้ามตาบอดสี  

          
16. และถ้าจะสอบเข้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ต้องเรียน ม.ปลาย สายศิลป์ภาษา-ฝรั่งเศส เท่านั้น

          
17. เพราะกระแสละคร #บุพเพสันนิวาส มาแรงมาก ทำให้ปีนี้ยอดผู้สมัครเข้าคณะโบราณคดี แซงเป็นอันดับ 1 ของ ม.ศิลปากรเลยค่ะ

          
18. อาจารย์ที่เป็นคนสอนเรื่องประวัติศาสตร์ในละคร ไม่ใช่นักแสดงอย่างเดียวนะคะ เป็นอาจารย์จริงๆ ชื่อ คุณวิโรจน์ ศรีสิทธ์เสรีอมร ในละครจะเครดิตเป็นที่ปรึกษาข้อมูล ซึ่งคุณวิโรจน์เป็นหนึ่งในผู้กำกับในรายการตามหาจะเด็ด และเป็นคนสำคัญที่สนับสนุนพี่โป๊ปมาโดยตลอด

         
  19. ดอกไม้ประจำคณะคือ ดอกผักตบชวา มาจาก แม้ว่าผักตบชวาจะล่องลอยไปตามน้ำอย่างไร้ค่า แต่เมื่อออกดอกและอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ทุกคนจะเห็นค่าของมัน เหมือนชาวโบราณคดี ถ้าทุกคนอยู่รวมกัน สมัครสมานสามัคคีกัน จะเป็นช่วยกันผ่านวิกฤตต่างๆ ไปด้วยกันได้

          
20. คณะโบราณคดี มีสอนทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ถ้าอยาก Expert ทางด้านโบราณคดีไปเลย เรียนต่อโล้ดดดดด!!!

           ตลอดเวลาที่ผ่านมา คณะโบราณคดี เป็นคณะที่สำคัญในการผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสายโบราณคดี คอยทำนุบำรุงโบราณสถาน โบราณวัตถุ และเผยแพร่และสืบทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ให้คงอยู่สืบต่อไป ในสัปดาห์หน้า พี่แป้งจะพาไปคุยกับรุ่นพี่จาก 2 สาขาของคณะนี้ ว่าเรียนอะไรบ้าง รอติดตามกันนะคะ :)

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#คณะโบราณคดี #โบราณคดี #ประวัติศาสตร์ศิลปะ #ภาควิชาภาษาตะวันออก #ภาควิชาภาษาตะวันตก #คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร #ม.ศิลปากร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?