ค้นหาทุนเรียนต่อทั่วประเทศ

โปรแกรมช่วยให้ค้นหาทุนเรียนต่อ ใช้งานง่ายแค่คลิก

 • ตอนนี้มีทุนกำลังรับสมัคร 2 ทุน

 • ข้อมูลทุนทั้งหมด (ทุน)10

 • Update (ว/ด/ป)17/04/61

 • มีผู้ค้นหาแล้ว (ครั้ง)3,789,523

 • ตอนนี้มีทุนกำลังรับสมัคร 2 ทุน

 • ข้อมูลทุนทั้งหมด (ทุน)10

 • Update (ว/ด/ป)17/04/61

 • มีผู้ค้นหาแล้ว (ครั้ง)3,789,523

เลือกขอบเขตทุน

บริการแนะนำพื้นที่โฆษณาสุดคุ้ม


เรียงตามอัพเดทล่าสุด

ทุน Chevening 2019/2020

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

15 ส.ค. 61 -
6 พ.ย. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

ทุนรัฐบาลบราซิล 2019

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

15 ส.ค. 61 -
31 ส.ค. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

ทุน Monash University

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

15 ส.ค. 61 -
15 พ.ค. 62เปิดรับ

อีก 115 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • IELTS or TOEFL

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 31จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดเรียนต่อนอก

ทุนรัฐบาลเม็กซิโก 2019

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

15 ส.ค. 61 -
28 ก.ย. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • แพทยศาสตร์

 • พยาบาลศาสตร์

 • เภสัชศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

 • more

  • วิทยาศาสตร์

  • วิศวกรรมศาสตร์

  • รัฐศาสตร์

  • นิติศาสตร์

  • สังคมศาสตร์

  • เกษตรศาสตร์

  • เศรษฐศาสตร์

  • นิเทศศาสตร์

  • ศึกษาศาสตร์

  • อักษรศาสตร์

  • มนุษยศาสตร์

  • ศิลปศาสตร์

  • ศิลปะและการออกแบบ

  • สถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดเรียนต่อนอก

ทุน ป.โท สวิตเซอร์แลนด์ 2019: UNIL Master’s Grants in Switzerland for Foreign Students

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

18 ก.ค. 61 -
1 พ.ย. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL

 • IELTS or DELF

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 10จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

ทุนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาประชาชาติ นิวยอร์ก อเมริกา

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

9 ก.ค. 61 -
25 ก.ค. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

 • ยาวชนร่วมในองค์ประกอบผู้แทนคณะไทย ในการประชุมสมัชชาประชาชาติ นิวยอร์ก อเมริกา

ระดับการศึกษา
 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดคอร์สระยะสั้น

YFU

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

4 ก.ค. 61 -
31 ก.ค. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • แลกเปลี่ยน

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 5จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดแลกเปลี่ยน

ทุนรัฐบาลมาซิโดเนีย

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

3 ก.ค. 61 -
31 ก.ค. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

 • Communication Networks and Security

 • Computer Science and Engineering

 • Information Systems

 • more

  • Visualization

  • Multimedia and Animation

  • Information and Communication Science

  • Study Program of Digital Business Informatics

  • Applied IT

  • Machine Intelligence and Robotics

  • Study Program of E-Government

  • E-Business and E-Culture

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 1จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

ทุนรัฐบาลคูเวต

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

3 ก.ค. 61 -
10 ก.ค. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • สังคมศาสตร์

 • ศึกษาศาสตร์

 • มนุษยศาสตร์

 • นิติศาสตร์อิสลาม

 • more

  • อิสลามศึกษา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 2จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

DAAD

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

18 มิ.ย. 61 -
31 ก.ค. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • นิติศาสตร์

 • เศรษฐศาสตร์

 • Public Policy

 • Development and Governance

 • more

  • Democratic Governance and Civil Society

  • Public Management

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

The Asian Peacebuilders Scholarship

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

18 มิ.ย. 61 -
6 ก.ค. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • รัฐศาสตร์

 • การเสริมสร้างสันติภาพ

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 30จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

The Future Leader

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

18 มิ.ย. 61 -
30 มิ.ย. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • บริหารธุรกิจ

 • การจัดการ

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) - ASEAN

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

31 พ.ค. 61 -
30 มิ.ย. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • วิศวกรรมศาสตร์

 • เกษตรศาสตร์

 • เศรษฐศาสตร์

 • การบริหารการจัดการ

 • more

  • การเมืองการปกครอง

  • ความสัมพันะ์ระหว่างประเทศ

  • นโยบายสาธารณะ

  • อิสลามศึกษา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • IELTS or TOEFL

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

Imperial College Business School

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

31 พ.ค. 61 -
22 มิ.ย. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • บริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • GMAT or GRE

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

ASEF Young Leaders Summit

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

9 พ.ค. 61 -
20 พ.ค. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • แลกเปลี่ยน

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 150จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดแลกเปลี่ยน

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

4 มิ.ย. 61 -
8 มิ.ย. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • JLPT or EJU

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

4 มิ.ย. 61 -
8 มิ.ย. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • JLPT or EJU

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

Guizhou Provincial Department of Education (GPDE)

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

3 พ.ค. 61 -
30 มิ.ย. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • HSK

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 1,554จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดเรียนต่อนอก

International Freshmen Merit Scholarships

142 บาท ใช้ผลสอบ

3 พ.ค. 61 -
1 ก.ค. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

 • วิทยาศาสตร์

 • สังคมศาสตร์

 • ศึกษาศาสตร์

 • more

  • มนุษยศาสตร์

  • ศิลปะและการออกแบบ

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • SAT or ACT or TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

Half-Fee Academic Excellence Scholarships

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

3 พ.ค. 61 -
4 มิ.ย. 61เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • A-LEVEL

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 10จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดเรียนต่อนอก