ซ่อน
แสดง

[9วิชาสามัญ'62] แชร์คำตอบวิชาสังคม [ยินดีให้แชร์]

วิว
#9วิชาสามัญ #สังคม #กสพท #dek62 #เด็กซิ่ว
จำนวนข้อสอบมี 50 ข้อ
เรียงบทเหมือนทุกปีเลยค่ะ ถ้าทำข้อสอบเก่าเนื้อหาตามข้อสอบจะเรียงดังนี้ 
1-10 ศาสนา
11-20 กฎหมาย/สังคมวิทยา/รัฐศาสตร์
21-30 เศรษฐศาสตร์
31-40 ประวัติศาสตร์
41-50 ภูมิศาสตร์ 
ถนัดสาระไหนเป็นพิเศษก็เปิดไปทำได้เลย

1. ปีศักราชของพุทธในสังคมไทย เริ่มนับ 1 ปีหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน
2. เปล่งอาสภิวาจา = ตอนประสูติ 
3. พระธรรมวินัย รวมเป็นหนึ่ง - สติธรรม
4. ปฏิจจสมุปบาท - กบร้อง
5. ลูกเศรษฐีมีปัจจัยภายใน ตามหลักการศึกษาในพุทธศาสนา
6. ไม่รักสัตว์ ขาดหลักเบญจธรรม-เมตตากรุณา
7. บิดา ที่พระเยซูพูดถึง - พระผู้เป็นเจ้า
8. หลักปฏิบัติ5 หัวใจคือ การปฏิญาณ
9. พูดจริงทำจริง - สัจจะ
10. การพัฒนาพุทธยั่งยืน - คน
11. ของหมั้น ที่ไม่ถูกต้อง - หญิงให้ชาย
12. ความผิดทางอาญา - ลักทรัพย์
13. ข้อใดไม่ได้ละเมิดสิทธิ - นี่ตอบจับผู้ต้องหามาไรซักอย่าง
14. ปชต นิยาม - การเลือกตั้ง
15. ลักษณะการปกครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้ง /แบ่งอำนาจ / ไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ = ระบบปธน
16. การทำให้ปชต หยั่งลึกไม่ถอยกลับเป็นเผด็จการง่ายๆ - ทำให้ ปชต เป็นบรรทัดฐาน
17. ข้อที่ยังไม่เฉพาะในสังคมไทย-การตามกฎเคร่งครัด
18. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยภายนอกในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม - โครงสร้างประชากร
19. ข้อใดที่สถานภาพทางสังคมไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน - บุคคลไร้สัญชาติ, แรงงานข้ามชาติ
20. ข้อใดที่ไม่ใช่ผลของการรับวัฒนธรรมจากภายนอก - เกิดมูลค่าทาง ศก
21. สหกรณ์การเกษตร ไม่มีลักษณะรับฝากเงิน-ให้กู้
22. ตลาดผูกขาด ไม่มีลักษณะที่ตอบสนองผู้บริโภค
23. เทศกาลกินเจ ส่งผลให้ อุปสงค์เพิ่ม ราคาดุลยภาพเพิ่ม ปริมาณเพิ่ม
24. นโยบายการเงิน ลดปริมาณเงิน = เพิ่มอัตราซื้อลด เพิ่มสำรองเงินสดตามกฎหมาย ขายพันธบัตร
25. ข้อใดไม่ได้แก้ปัญหาขาดดุล - เพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
26. ข้อใดไม่ถูกต้อง นี่ตอบ GDP พิจารณาเฉพาะพื้นที่ 
27. ไทยได้ประโยชน์จากการค้าต่างประเทศ - เราตอบที่มันช่วยแก้ปัญหาขาดดุล ข้อนี้ไม่แน่ใจ
28. ข้อใดแก้ปัญหาเงินเฟ้อเนื่องจากอุปสงค์ - เพิ่มอัตราซื้อลด
29. ข้อใดกล่าวผิดในยุค ปวศ - หินเก่ามนุษย์ไม่รู้จักวาดภาพฝาผนัง
30.ข้อใดกล่าวผิดการใช้หลักฐานปวศ - หลักฐานพูดข้อดีด้านเดียวไม่สมควรนำมาใช้
31. เอกศก - เปลี่ยนสยามมาเป็นไทย
32. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับชาตินิยม - ออสเตรีย- ฮังการีไม่ได้ผลกระทบใน C.20
33. ใครคือผู้สำเร็จราชการแทน ร5 ข่วงประพาสยุโรปครั้งที่ 1 - สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ
34. ข้อใดกล่าวผิดช่วงคณะราษฎร - หลักเศรษฐกิจใข้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
35.ข้อใดกล่าวผิดในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชย์ - วางแผนจากส่วนกลาง
36. ข้อใดจริงใน c.20-21 - กบฎในศรีลังกา
37. ข้อใดกล่าวผิด - ปฏิรูปศาสนา c16 ทำให้ท้องถิ่นอ่อนแอ
38. สถาปัตยกรรม อิทธิพลจีน "พระราชนิยม" - ร3
พาร์ทภูมิศาสตร์ จขกท นี่ไม่ค่อยถนัดเลย
39. ติดตามลม นี่ตอบ GPS อะ
40. พยากรณ์ผิด - ตอบนครราชสีมา เพราะคิดว่าไม่ใช่อีสานตอนบน
41. ระวางแผนที่ - 5238 IV
42. ส่วนใดของโลกกลางวัน/กลางคืนต่างกันมาก - นิวซีแลนด์
43. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ- แผ่นดินไหว
44. ข้อใดเป็นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ไม่ใช่ที่ท่องเที่ยว- แอนตาร์กติก
45.ข้อใดหลักการทำให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน - สมดุลและดุลยภาพ
46. ปลูกต้นไม้ลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล - โกงกาง
47.[พึ่งจำได้] ข้อมดไม่ใช่ปัจจัยต่อปริมาณการซื้อ - ต้นทุนรถโดยสาร (มันเป็นปัจจัยของอุปทานอะ)
ถ้าผิดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้จ้า จำได้แค่นี้แหละจ้า อีก 3 ข้อเราจำไม่ได้อะ

ข้อสังเกตจากเรา
- เทียบกับสังคม 9วิชาสามัญ ปี 58-61 ปีนี้ง่ายขึ้นนะ มีข้อที่ไม่เคยผ่านตาเลยอยู่บ้าง แต่พาร์ทภูมิศาสตร์ยากเหมือนเดิม ปีนี้ไม่ออกอนุสัญญานะ
หลักธรรม พุทธประวัติ ต้องอ่านมาเพิ่ม
-เศรษฐศาสตร์ ถามตรงไปตรงมา อย่างพวก ตลาด นโยบายการเงินแก้เงินเฟ้อ GDP GNP การค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ ถี่มากเรื่องการขาดดุล 
แต่มีข้อที่แอบยากอยู่คือ ราคา/ปริมาณดุลยภาพ ถามปัจจัยที่ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ เกิดเส้นใหม่ shift ขวา งี้ หลอกได้
-ประวัติศาสตร์ เราว่าเป็นพาร์ทที่ควรเก็บอยู่นะ มันไม่ได้กว้าง ครอบโลกขนาดนั้น ตามTimeline เลย ที่ออกถี่ 2-3 ปีมานี้คือ ยุคปฏิรูปศาสนา,สงครามครูเสด
มีข้อออกถี่คือ เรื่อง ชาตินิยมในปวศโลก 1)การรวมชาติอิตาลี 2) ปฏิวัติฝรั่งเศส 3) การประกาศเอกราชของชาติอาณานิคมงี้ อ่อปีนี้ไม่ออกพวก อารยธรรมโบราณ นักวิทย์ 
ปวศไทย ไม่หลุด รัตนโกสินทร์ตอนต้น /ร5 / คณะราษฎร-หลัก6ประการ ปีก่อนทั้งโอเน็ตจะชอบออกจอมพล ป. / ข้อจอมพลสฤษดิ์ นี่ก็หลอกได้ คือยุคนี้โปรทุนกับการพัฒนาอะ มันมีช้อยยกเลิกกิจการโดยรัฐ(ซึ่งอยู่ในยุค ป.) ส่วนมากคนจะตอบกัน 
-ศาสนาสากล พุทธนี่เอาหลักเบญจธรรมมาถาม ปกติจะออก มรรค8 แต่ปฏิจจสมุปบาทออก มีที่เพิ่งออกการศึกษาในพุทธศาสนา คริสต์ ถามประวัติพระเยซู อิสลามถามหลักปฏิบัติ 5 ออกบ่อยนะอันนี้
-ภูมิศาสตร์ ไม่ถนัดพาร์ทนี้เลยจ้า เราใช้วิธีเก็บพวก เครื่องมืออย่าง GPS RS GIS พอ กับดูการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเอา ปีนี้ไม่ออกอนุสัญญา CITES, แรมซาร์ บลาๆ นา 
ลองอ่านพวกปัญหาสิ่งแวดล้อมดูๆ
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

12 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป