ซ่อน
แสดง

แชร์คำตอบ สังคม สามัญ มีนา'62 ด่วนๆ!!! [ยินดีให้แชร์]

วิว
#9วิชาสามัญ #tcas62
Update ครั้งที่ 6: หมวดเศรษฐศาสตร์ (+2 ข้อ)
รวมทั้งหมดครบ
 50/50 ข้อ
Post: 16 มี.ค. 62 18.00 น.
อัปเดตทุกครั้งที่มีการทักท้วง
 
(ที่เห็นคือกระทู้แชร์คำตอบมิใช่เฉลยนะครับ
หากมีความเห็นอะไร ท้วงติงมาด้านล่างได้เลย)
วิชานี้เรามั่วมาก เอาเวลาจำข้อสอบดีกว่า 555 
เราเลือกจำข้อยาว ๆ เพราะคนอื่นไม่น่าจะจำแน่
--------------------------------------------------------------------------
1.ศาสนา (10/10 ข้อ)
- ปีพุทธศักราชตามคติของสังคมไทย เริ่มต้นนับปีตั้งแต่เหตุการณ์ใดในพุทธประวัติ
- ถ้าการกล่าวอาสภิวาจาคือการประกาศอิสรภาพของพระพุทธเจ้า แล้วการเกิดอิสรภาพนั้นเป็นจริงในเหตุการณ์ใดของพระพุทธเจ้า
- ตอนที่พระเยซูทรงพระเยาว์ เมื่อถูกถามปัญหา ก็จะดำรัสตอบว่า "เดี๋ยวก่อน ขอถามบิดาของข้าดูก่อน" "บิดา" ณ ที่นี้หมายถึงผู้ใด
- เศรษฐีคนหนึ่งพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกชายได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดี แต่ลูกชายกลับไม่ตั้งใจเรียน ทำร้ายเพื่อน แกล้งครูเป็นประจำ จึงต้องถูกย้ายโรงเรียนหลายครั้ง ไม่ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนถึงปัจจุบัน
         จากบทความ ลูกชายของเศรษฐีมีความสมบูรณ์ด้านใดในการศึกษาเล่าเรียน

- เนื้อเพลงในข้อใด มีความสัมพันธ์กันกับหลักเหตุปัจจัยในเรื่องปฏิจจสมุปบาท ตัวเลือกมีดังนี้:
        "ฝนเอ๋ย ทำไมจึงตก ฝนตก เพราะกบมันร้อง กบเอ๋ย ทำไมจึงร้อง..."
        "แมงมุมลายตัวนั้น ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน วันหนึ่งมันเปียกฝน ไหลหล่นจากบนหลังคา..."
        "จะจับปูดำขยำปูนา จะจับปูม้า คว้าปูทะเล สนุกจริงเอย แล้วเลยนอนเปล..."
        "ต้วมต้วม เตี้ยมเตี้ยม ออกมาจากไข่ เจ้าหนอนตัวใหญ่ลูกใครกันหนอ..."
        "เรามีตาไว้ดู เรามีหูไว้ฟัง คุณครูท่านสอนและสั่ง เราตั้งใจฟัง เราตั้งใจดู"

- หลักธรรมวินัยทั้ง 84,000 ข้อ เมื่อสรุปให้เหลือเพียงหลักธรรมเดียว จะเป็นหลักธรรมใด
- นายแดงเป็นคนชอบล่าสัตว์ หลักเบญจธรรมในข้อใดที่ช่วยให้นายแดงไม่ให้มีพฤติกรรมนี้
- ตามหลักปฏิบัติ 5 ประการของอิสลาม หลักปฏิบัติประการใดถือเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นมุสลิม
- การพัฒนาอย่างยั่งยืนเชิงพุทธ เน้นการพัฒนาด้านใดเป็นสำคัญ
- นายดำเป็นจริงใจ พูดจริง ทำจริง เป็นที่ไว้วางใจของทุกคน นายดำมีหลักธรรมของผู้ครองเรือนประการใด
--------------------------------------------------------------------------
2.หน้าที่พลเมือง  (10/10 ข้อ)
- ข้อใดกล่าวถึงเรื่องของหมั้นไม่ถูกต้อง
- นายดำจอดรถจักรยานยนต์หน้าร้าน เพื่อซื้ออาหาร นายขาวเห็นโอกาสจึงเข้าไปขี่รถของนายดำเอามาเป็นของตน นายดำเข้ามาเห็นจึงรีบวิ่งเพื่อจะดึงเสื้อนายขาว แต่ตามไม่ทัน ทำให้เสียหลักได้รับบาดเจ็บเย็บแผลสองเข็ม 
  นายขาวมีความผิดทางอาญาฐานข้อหาอะไรบ้าง
- การกระทำใดของพนักงานสอบสวนไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั้งชีวิตและร่างกาย
- ข้อใดไม่ใช่ (คติค่านิยม) (ไม่รู้ใช้คำนี้หรือเปล่า รบกวนบอกด้วยครับ) ของสังคมไทย
- ข้อใดจัดกลุ่มตามสถานภาพทางสังคมไม่ถูกต้อง
- ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย
- ข้อใดไม่ใช่แนวทางของการนำวัฒนธรรมตะวันตกมาผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน
- นิยามของคำว่า ประชาธิปไตย ที่ว่า "โครงสร้างสังคม โดยผู้มีอำนาจในการดัดสินใจทางการเมืองมาจากคะแนนเสียงของประชาชน" (จำไม่ถนัด)
  นิยามของคำว่า ประชาธิปไตย ดังกล่าวนี้ให้ความสำคัญกับหลักการใด
- คุณสมบัติต่อไปนี้ ตรงกับระบอบการปกครองตามข้อใด
      - หัวหน้าฝ่ายบริหาร มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
      - ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ อยู่ภายใต้การแบ่งแยกอำนาจ
      - ประมุขฝ่ายบริหารมีวาระดำรงตำแหน่งที่แน่นอน
      - ในภาวะปกติ หัวหน้าฝ่ายบริหารจะไม่ถูกละคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจจากรัฐสภาให้ออกจากตำแหน่งได้

- ถ้าจะให้ประชาธิปไตยหยั่งรากลงถึงสังคมทางการเมืองหนึ่ง ๆ เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ไม่ตกอยู่ในอำนาจของเผด็จการไปง่าย ๆ จะต้องใช้ปัจจัยใดเป็นสำคัญ
-------------------------------------------------------------------------
3.เศรษฐศาสตร์ (10/10 ข้อ)
- กิจกรรมในข้อใดไม่ใช่การบริการของสหกรณ์การเกษตร
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใด มิได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแผน
- หากอุปสงค์กับราคาดุลยภาพเกิดจากกลไกตลาดและไม่ได้มีการแทรกแซงจากรัฐบาล ข้อใดพยากรณ์ถูกต้องเมื่อตลาดผักเข้าสู่เทศกาลกินเจ
- ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของตลาดผูกขาดที่แท้จริง
- ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการกำหนดความต้องการใช้รถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานคร
- ข้อใดคือเครื่องมือจากนโยบายของธนาคารกลางเพื่อลดจำนวนเงินในประเทศ (เกี่ยวข้องกับอัตราช่วงซื้อลด อัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย และพันธบัตรรัฐบาล)
- ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และ/หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP)
- ข้อใดคือนโยบายของธนาคารกลางเพื่อแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อ
- ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาขาดดุลชำระเงินในประเทศไทย (จำไม่ถนัด)
- ข้อใดคือประโยชน์ของประเทศไทยจากการค้าระหว่างประเทศ
-------------------------------------------------------------------------
4.ประวัติศาสตร์ (10/10 ข้อ)
- เหตุการณ์ในข้อใดตรงกับ "เอกศก" (จากการค้นคว้าเพิ่มเติม แปลความได้ว่า เหตุการณ์ในข้อใด เมื่อแปลงเป็นปีจุลศักราชแล้ว เลขปีจะลงท้ายด้วยเลข 1 *ยากมากกกกก)
- ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
- ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแบ่งยุคตามหลักสากล
- ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (เกี่ยวกับการปฏิรูปศาสนาในคริสต์ศตวรรษที่ 16 กับสงครามครูเสด)
- ข้อใดผิดเกี่ยวกับลัทธิชาตินิยม
- ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึง 21
  (ทั้ง 5 ตัวเลือกพูดถึง กลุ่มเอเปก กลุ่มบิมสเทก โรมาเนียเป็นสมาชิกอียู ขบวนการไซออนิสต์ และ พยัคฆ์ทมิฬอีแลม ตามลำดับ)
- ใครเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวขณะเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1
- ศิลปะสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากจีนจนได้ชื่อว่าเป็น "ศิลปะตามพระราชนิยม" เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด
- ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักหกประการของคณะราษฎร
- ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
-------------------------------------------------------------------------
5.ภูมิศาสตร์ (10/10 ข้อ)
- สารบัญระวางติดต่อของแผนที่ภูมิศาสตร์มีระบบเลขดังนี้ ข้อใดคือหมายเลขที่อยู่ในตำแหน่งหมายเลข 1 (อัปเดตภาพประกอบ)

- หากนักเรียนติดตามการก่อตัวและแนวการเคลื่อนตัวของพายุ การเกิดสึนามิตามชายฝั่งทะเล และปรากฏการณ์อื่น ๆ เชิงพื้นที่ จะต้องใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใด
- (ข้อต่อไปนี้จำออกมายากมากกกกกกกกกกกกก เจ้าของกระทู้ขออนุญาตเกลียดข้อนี้)
  เกิดพายุไต้ฝุ่นระดับรุนแรงในทะเลจีน พัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าเมือง(ดาลัด ถ้าจำไม่ผิด) พัดเข้าตอนกลางของเวียดนาม-ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย แล้วพายุอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน พัดผ่านภาคเหนือตอนบนของไทย แล้วเข้าสู่เมียนมาตามลำดับ
  จากเหตุการณ์ดังกล่าว ข้อใดพยากรณ์ถูกต้อง(หรือไม่ถูกต้อง จำไม่ได้)
- ในรอบหนึ่งปี ใครที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนมากที่สุด (ขึ้นต้นด้วย "เอก" หมดเลย)
- ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561
- ต้นไม้ประเภทใดที่เหมาะสมที่สุดในการปลูก เพื่อป้องกันการเกิดคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลตามหาดทรายของประเทศไทย
- ข้อใดไม่ใช่ผลทางอ้อมที่เกิดขึ้นอย่างแรก ในการตัดต้นไม้เพื่อทำไร่ (จำไม่ค่อยถนัด)
- องค์กรใดที่ไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิจัย สำรวจเพื่อสนับสนุนประชาชนให้อนุรักษ์การใช้พลังงาน
- ข้อใดเป็นแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่สามารถใช้เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้
- การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ต้องนึกถึงหลักการใดเป็นสำคัญ (มีหลักถาวรภาพ เสถียรภาพ ประมาณนั้น)
--------------------------------------------------------------------------
ปรึกษากับเพื่อนเท่าที่จำได้ เพื่อน ๆ ตอบอะไรกันบ้าง
หากเพื่อน ๆ จำคำถามที่นอกเหนือจากนี้แต่ไม่ได้อยู่ในกระทู้
หรือท้วงติงในข้อผิดพลาดที่เราจำข้อสอบมา
ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ
ขอบคุณครับ
แชร์คำตอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย
ดูคำถามที่จำออกมาได้ คลิกที่นี่
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป