ซ่อน
แสดง

"เรขาคณิตวิเคราะห์" เราหาคำตอบไม่ได้ TT [ยินดีให้แชร์]

วิว
เราพยายามคิดแล้ว ได้บ้างไม่ได้บ้าง นี่คือข้อที่ทำไม่ได้ ช่วยเราหน่อยนะ
1.เส้นตรงที่ลากผ่านจุดกึ่งกลางและตั้งฉากกับส่วนสูงของเส้นตรงที่เชื่อมจุด (-5,4) และ (-3,5) มีสมการอย่างไร
2.กำหนด ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วโดยมี BC เป็นฐาน ถ้าพิกัดของจุด B และ C คือ (1,9) และ (5,1) จงหาสมการควมสูงของรูปสามเหลี่ยม
3.กำหนด A(-2,-1) , B(5,-7) และ C(-3,4) เป็นจุดยอดมุมรูปสามเหลี่ยม ABC จงหาสมการเส้นตรงที่เป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมนี้ลากจากจุด A มายัง BC
4.ถ้าระยะระหว่างเส้นตรง 8x+6y+c1=0 และ 8x+6y+c2=0 เท่ากับ 5/2 หน่วย และ c1+c2=1 และถ้า c1>c2 แล้ว c1*c2 มีค่าเท่าใด
5.กำหนด m เป็นจำนวนเต็มบวก  ถ้าระยะระหว่างเส้นตรง 3mx+my=8 กับจุด (2,3) เท่ากับ 2 หน่วย แล้วจงหา m**2-2m+1
6.จงหาสมการเส้นตรงที่ลากมาตั้งฉากกับเส้นตรง x-y-4=0 ที่จุด (2,3)
7.เส้นตรง 3x-4y-10=0 จะสัมผัสวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่จุด (4,-7) ที่จุดใด
8.จงหาสมการเส้นตรงซึ่งขนานกับเส้นตรง 4x-3y+26=0 และห่างจากจุด (8,8) เป็นระยะ 2 หน่วย 
9.ถ้าเส้นตรง 3x+4y-24=0 ตัดแกน x ที่จุด a และแกน y ที่จุด b จงหาจุดศูนย์กลางวงกลมที่ล้อมรอบรูปสามเหลี่ยม oab เมื่อ o เป็นจุดกำเนิด
10.จงหาสมการเส้นตรงซึ่งตั้งฉากกับเส้นตรง 12y=5x-7 และห่างจากจุด (-1,2) เป็นระยะ 3 หน่วย 
11.ถ้าเส้นตรง 4x-3y+10=0 แบ่งครึ่งละตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง ถ้ามีพิกัด (-4,3) จงหาพิกัดจุด
12.ถ้าเส้นตรงลากผ่านจุด (-5,4) ตัดแกน x และแกน y ที่จุด (a,0) และ (0,b) ตามลำดับ และ ab=10 ถ้า (a,b) อยู่ในควอดรันต์ที่1 จงหา a+b
13.ถ้า D(1,5) , E(2,3) และC(4,6) เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AB,BC และ CA  ตามลำดับของรูปสามเหลี่ยม ABC จงหาสมการเส้นตรงลากผ่านจุด A และขนานกับด้าน BC
14.ถ้า A(4,6) ,B(-6,1) และ C(2,2)เป็นจุดยอดของ ABC ถ้ากำหนดให้ AB เป็นฐาน และ A เป็นมุมยอด จงหาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC 
15.เส้นตรง Q1 ลากผ่านจุด (2,2) ตัดแกน X และแกน Y ทางบวกระยะตัดแกนทั้งสองเป็น 9 หน่วย เส้นตรง Q2 ลากผ่านจุด(2,2) และตั้งฉากกับเส้นตรง Q1 ถ้าระยะตัดแกน X ยาวกว่าระยะตัดแกน Y ของเส้นตรง Q1 จงหาสมการเส้นตรง Q2ไม่ได้ไม่เป็นไรนะ แต่ช่วยหน่อย พลีสสสสสสสสส
cryingcryingcrying
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป