ซ่อน
แสดง

สถาบาล Sunlands [ยินดีให้แชร์]

วิว
ข้านต้อนการผฒันาการสถาบาล Sunlands จัดตั้งขึ้นที่พ.ศ 2546 อยู่ในภายได้การนำของผู้นำที่สร้งสถาบาลMR.OUPENG(欧蓬) sunlands ได้พัฒนามา10ปีถ่านเเล้ว เเล้วก็ได้เปลียนเป็นยักษ์ใหญ่เเละผู้นำด้านสถาบาลการศึกษาเเบบออนไลน์สำหลับการสอบวัดระดับผู้ใหญ่
 ตั้งเเต่พ.ศ 2557 วันที่ 6 เดือนมิถุนายน วิธิกรรมเเบบการฝึกออบรม sunlands ได้ปฎิรูปครั้งใหญ่ เปลี่ยนจากการฝึกอบรมอยู่ในห้องเรียนเป็นการฝึกอบรมอยู่ที่ออนไลน์ สร้างเวทีออนไหลน์การถ่ายทอดสอบอย่างเยี่ยมสำหรับการสอบระดับผู้ใหญ่ จนถึงปจุปันนี้ สถาบาล sunlands ได้อำนวยบริการไห้จำนวนนักเรียลูกค้าเกินมาหนึ่งล่านคน สถาบาลsunlands อาศัยเทคโนโลยีอย่างก้าวหน้า นวัตกรรมในเครื่องการสอน ถือความคิดการดำเนินงานว่า  ออนไลน์ที่กว้าหนั้ง กับมีวิธีเเบบการสอนว่า การเรียนเเบบถ่ายถอดสอบ+เจ้าหน้าที่การเรียน สถาบาลกำลังพยายามเข้าถึงมหาวิทยาลัยออนไลน์คมไหม่
 วันที่3 เดื่อน มีนาคคม พ.ศ 2561 สถาบาลSunlandsเข้าตลาตหุ้งแอเมริกา เป็นสถาบาลการศึกษาออนไหลน์สำหลับระดับการสอนผู้ใหญ่แห่งแรกที่ได้ถืงหุ้นไหว้ในตลาดหุ้นแอเมลิกา เลขที่หุ้นSTG เตี๋ยวยนี้บริการSunlandsครวบครุมการฝึกอบรมการยกระดับวุฒิการศึกษา การฝึกออบรมการวัดระดับวิชาชีพ กับการฝึกอบรมด้านนานาชาติ
ความคิดดำเนินการเรียนของSunlandsคือ การศึกษาเป็นสิงที่ให้ความสว่าง ไม่ใช่ถ่ายถอดความรู้อย่างเดียว
ค่านิยมของSunlandsเป็น ความพยายาม ความเก้าหน้า ความแข็งแรง การเปิดสายดา  สร้างประโยชน์ไปด้วย
ในอนาคติ ลถาบาลSunlandsจะย้ำเป้าหมายว่า ผสมเทศนิคไหม่กับวัฒนาธรรมแปรงรูปการศึกษาเก่า สร่างมูลค่าให้

ลูกค้าอย่างกระทำเท่าที่สุดที่ทำได้

พ.ศ 2544 สถาบาลSunlandsร่วมมือกับมหาวิทยาวัยประชาชมจีน(Renmin University Of China )เปิดโครงการฝึกอบรม การจัดการทรัพย์สิน สถาบาลSunlandsร่วมมือกับ บริทษ pliot จำกัด เปิดโครงการ การฝึกอบรมความรู้ด้านการดลาต

พ.ศ 2545 ศูนย์วิเคราะห์การเรียนการสอนของสถาบาลSunlandsตั้งที่ปักกิ่งอย่างเป็นทางการ 
พ.ศ 2546 สถาบาลSunlandsได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ให้บริการการฝึกอบรมเสถียรและหยุดนิ่งจาก นิตยสารที่ชื่อว่า การขายกับการตลาด และบริษัทอืนๆ 
พ.ศ 2546 สถาบาลSunlandsจัดตั้งศูนย์การชีน้ำการทำงานกับการวิเคราะห์อาชีพ ตั้งเขตการเรียน4แห่งที่ปักกิง เริ่มครอบครุมการตลาดของการฝึกอบรมปักกิ่ง
พ.ศ 2547  สถาบาลSunlandsได้รับการมอบอนุญาตจากศูนย์การสอบมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์(Cambridge University) เป็นจุดครวดสอบ การสอบวิชา HR,  MARKETING , ACCOUNTING กับวิชาอืนๆ
พ.ศ 2548 สถาบาลSunlandsเป็นสถาบานที่รับการสนับสนุนที่สุดจากกล่มศูนย์บริหารอำนาจของประเทศจีน
พ.ศ 2548 สถาบาลSunlandsเป็นสถาบาลการเรียนอันดับแรกที่ถุกแนะนำจาก521edu.com(http://www.51edu.com/)กับFeiLong.com(http://xn--ur0a563cyxe.com/) และ ไวบไชน์การฝึกอบรมอืนๆ
พ.ศ 2549 สถาบาลSunlandsจัดตั้งศนย์นนวัตกรรม(รวมศูนย์การชีน้ำการทำงานกับการวิเคราะห์อาชีพ) เริ่มวิเคราะห์และผลิตสินค้าเกียวกับคอร์สที่ตอบความต้องการของนักเรียนลูกค่า และร่วมมือกันกับพอร์ทัลเวบไซน์ อำนวยบริการ โครงการอย่างถี่ถ่วนไห้นักเรียนลูกค้า ว่า ช่วยากการฝึกอบรม ถึง การเลือกทำงาน 
พ.ศ 2550 สถาบาลSunlandsนำบริการการฝึกอบรมเข้าถึงตลาด เทียนจิน เฉิ่นหยาง ฮาร์บิ้น  
พ.ศ 2551 เริ่มเตรียมตัวเข้าตลาด กว่างโจว เซินเจิ้น และที่อื่นๆ 
พ.ศ 2553 จัดตั้งการเรียนแบบทางไกลสำหลับการฝึกอบรมทางวีชาชีพ จัดตั้งเว็บไซต์ Hixue (http://highso.cn/)การเรียนแบบถ่ายทอดสอบ
พ.ศ 2554 สถาบาลSunlandsได้เปิดสาขา11แห่งในมคงต่างๆที่ประเทศจีน ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซินเจิ้น หวู่ฮั่น เทียนจิน ฮาร์บิน จี่หนาน ชิงเต่า หนานจิง เหอเฟย์และหางโจว
พ.ศ 2555 นอกจากสาขาที่ตั้งไว้แล้ว เพิ่มสาขาอีก6แห่งที่ ฉงชิ่ง, เจิ้งโจว, ฉางชา, เฉิงตู, ซูโจว, ซีอาน
พ.ศ 2555 ในบักกิ่ง สถาบาลSunlandsได้ตั้งสาขาและจุดสอบถาม10แห่งในDONGZHIMEN , XIDAN มีเขตการฝึกอบรมจำนวน150ก่วาแห่ง
พ.ศ 2557 การปฎิรูปของสถาบาลSunlandsได้ทำเสร้จแล้วโดยเปลี่ยงจากเรียนที่ห้องเรียนเป็นเรียนแบบออนไลน์
พ.ศ 2558 สถาบาลSunlandsได้เข้าถึง รายการบริษัทกับสถาบาลระดับ100ของประเทศจีน
เดือน กุนพาพันธ์ พ.ศ 2561 สถาบาลSunlandsสมัครการเข้าตลาดหุ้นแอเมริกา จำลองถือหุ้นเข้าการตลาดแอเมริกา ร่วมมูลค่าทั้งหมดมากกว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ
พ.ศ 2561 สถาบาลSunlandsเข้าถึ่งตลาคตหุ้งแอเมริกาอย่างสำเสร็จ  ย้ำความคิดว่า สูกค้าเป็นตัวแรก จะลงทุนไนด้านการวิเคราะห์การเรียนอย่าวต่อเนื่องไป นำประสบการณ์ที่ดีสุดให้ลุกค้าด้วยการใช้เทคนิค
 
สินค้าและบริการ
ตั้งแต่ เดือน มินาคม พ.ศ 2546 ถึง  เดือน มิถุนายม พ.ศ 2559 สถาในประเทศจีน บาลSunlandsได้ตั้งสาขาการเรียนมากก่วา100แห่งไนมคงใหญ่หรือเมิงว่าบางกลาง มีจำนวนนักเรียนสูกค้ามากกว่าหนึ่งล้านคน มีประสอบการณ์การฝึกอบรม16ปีถ่วน
จนถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2561 สถาบาลSunlandsสร้างความนิยมและได้กล้ายเป็นแบรนด์ที่ทีชื่อเสียงในตลาดการสอนออนไหลน์ บริการได้ครอบครุมและกระจายถึงเมืองต่างๆในประเทศจีน
เดี๋ยวนี้ สถาบาลSunlandsมีทีมเทคนิคIT จำนวน600คน ค่าว่า ถึงสิ้นปี พ.ศ 2561จำนวนคนจะเข้าถึงจำนวน1200คน เรื่องการวิเคราะห์เทคนิครวม การตัดสินใจความหมายของประโยค การถ่ายทอดสอบ การแก้ไขปัญหาแบบAI  สถานีเคลื่อนที่(The mobile termina)
ศูนย์การวิเคราะห์ของสถาบาลSunlandsให้บริการคอร์สอย่างมีระบบและมาตรฐานให้สูกค้านักเรียน โดยใช้วิธีกรรมเปลียนกับพฒันาหสักสูตร์คอร์สเรือยๆ การวิเคราะห์และสร้างหนังสือการเรียน พฒันาตัวอย่างการสอน วิธีกรรมการฝึกอบรม 
ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจเป็นเทวีที่สถาบาลSunlandsกับมือกับพาร์เนอร์ทำนวัตกรรมที่ การจัดตั้งระบบการฝึกอบรมไหม่ การวิเคราะห์กับการฝึกประสบการณ์ในด้านทำให้วุฒิการศึกษาสามารถบูรณาการกับทักษะวิชาชีพ การทำงาน พฒันาการส่วนตัว ผ่านการปฎิรูปจากศูนย์นวัตกรรมทาวธุรกิจ จะส่งเสริมคุณภาพการใช้งานของคอร์สกับยกระดับมูลค่ากานฝึกอบรม
 
ศูนย์การดำเนินงาน
ทุกปี ศูนย์การดำเนินงานในทุกสาขาของสถาบาลSunlandsมีหนักที่ช่วยการจัดตั้งเววาการเรียน การสมัครเข้าสอบ รับใบรับรองกับลูกค้านักเรียน เพราะว่า กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ลูกค้ารับสมัครถึงหมดบริการหลักสูตร์ ลูกค้านักเรียนจะติดต่อกับพนักงานอย่างตรง จึงเกิดว่าสถาบาลSunlandsจะมีข้อกำหนดที่เข้มงวดให้กับพนักงานที่ทำงานที่ศูนย์การดำเนินงาน
สถาบาลSunlandsมีสาขาศูนย์การสอบถามตั้งอยู่ในทุกที่ของประเทศจีน เพื่อนจะได้อำนวยข้อความรารระเอียดที่ล่าที่สุดให้สูกค้านักเรียน ถ้าลุกค้านักเรียนมีคำถามเกีวยกับการเรียนคอร์ส การสอบ การทำงานและอืนๆ ทั้งสามารถได้คำตอบจากศูนย์การสอบถามอย่างฟรี
 
วัฒนธรรมแบรนด์
Logo 
เดือน ตุลาคม พ.ศ 2560 สถาบาลSunlandsเปลียนรูปแบบLogo เมื่องก่อน Logoเป็นกระทิงสีสัน แต่ใน Logoแบบไหม่ สีของกระทิงนี้ได้แบ่งเป็บสามสี คือ สีแดง สีเหลือง สีฟ้า 
สามสีเหล่านี้ต่างแสดงถึงความกำลังสามกอน สีฟ้าแสดงว่าตอนหน้ากับตอนกลาง หมายถึ่ง คาวมเริ่มต้นของสถาบาลกับแหล่งน้ำของสติสัมปชัญญะ สีแดงแสดงว่า ต้อนปลาย หมายถึง หลักเสาของสถาบาล เป็งแหล่งน้ำของวฒันธธมกับมนุษย์ สีเหลืองหมายถึงจุดเกิดแรงให้ความกำลังใจทางเทคนิคของสถาบาล เป็นแหล่งน้ำทางเทคนิค
เป้าหมาย
เพื่อนให้ทุกคนรักการเรียนและได้ประโยชน์จากการเรียนด้วย
ภารกิจ
การสร้างรูปแบบไหม่กับการศึกษาโดยใช้เทคนิคกับวัฒนธรรมทางมนุษยชาติ
 
การรับพิดชอบทางสังคม
โครงการสวัสดิการสาธรณะ
ตั้งแต่ พ.ศ 2557 สถาบาลSunlandsร่วมมือกับคณะกรรมการพรรคมูลฑลกว่างตง สร้างโครงการสวัสดิการสาธรณะว่า การช่วยล้านคนนบรรลุความฝันการสอบระดับผู้ช่างบัญชี สามปีมาแล้วทั้งได้ลงทุน10 ล้านหยวนเพื่อนช่วยนักวศกรเข้ารวมการฝึกอบรมการสอบระดับผู้ช่างบัญชี ช่วยนักวศกรเหล่านี้เปลียงเป็นนักบัญชีที่เชี่ยวชาญ
โครงการ มองหาไข่มูล
พ.ศ 2558 สถาบาลSunlandsรวมโครงการ มองหาไข่มูล โดยทำจัดขึ้นมากมูลนิธิการศึกษาสถาบาลซินหัว จัดตั้ง กองเรียนมุกไข่Sunlands บริจาคค่าดรองชีพให้นักเรียนที่ยากจน ช่วยพวกเขาเรียนจบมธายมปลาย
กิจกรรมรวมสนับสนุนการศึกษา
พ.ศ 2559 8 สถาบาลSunlandsรวมกิจกรรมรวมสนับสนุนการศึกษา
โดยเป็นครูอาสาสมัคร เพิ่อช่วยเด็ดนเขตภูเขาเลียนซานของมูลฑลเสฉวนเปลียนชะตาได้


ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป