L o a d i n g . . .

ประชาสัมพันธ์โครงการภาษาไทยสัญจร "สรรค์สร้างงานเขียนสารคดี" สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โพสต์ 17 เม.ย. 62 17:14  MGZ HISO - Catta My.ID  237
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 5 เม.ย. 2562 - 8 พ.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ มาร่วม 'สรรค์สร้างงานเขียนสารคดี' โดยทีมวิทยากรจากทีวีบูรพา
ใน
โครงการ "ภาษาไทยสัญจร" 
.

ระหว่างวันที่ 24–26 พฤษภาคม 2562
.
ณ The Scenery Vintage Farm และ The Nagaya Resort อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
.
#ฟรี!!!
.
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://tiny.cc/9r3t4y
อัปโหลดสำเนาบัตรประจำตัวนิสิตพร้อมบอกเหตุผลที่สนใจงานเขียนสารคดี
(ไฟล์ .docx ความยาวประมาณ ครึ่งหน้า A4)
.
ตั้งแต่วันนี้ - 8 พ.ค. 2562
.
รับจำนวน 40 คน
.
#สงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิตจุฬาฯ เท่านั้น
.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 10 พ.ค. 2562
ทางเพจ The Sirindhorn Thai Language Institute
.
ปฐมนิเทศและอบรมหลักการเขียนสารคดีเบื้องต้น 23 พ.ค. 2562 (9.00 - 16.00 น.)
.
อบรมเชิงปฏิบัติการและลงพื้นที่ภาคสนามระหว่างวันที่ 24 - 26 พ.ค. 2562
.
***#ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ (23 - 26 พ.ค. 2562)***
.
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถส่งผลงานเขียนสารคดีชิงรางวัล รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจสถาบันฯ “The Sirindhorn Thai Language Institute” (https://goo.gl/TdEXXs
หรือ โทร. 0-2218-9480
หรือ e-mail : stichula2019@gmail.com
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ