L o a d i n g . . .

เปิดคอมรอเลย! วิทย์แสนสนุกผ่าน PM2.5 รู้จักและประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศกัน!! งานฟรี รับน้อย วันเดียว แข่งสุด!

โพสต์ 16 ก.พ. 62 17:34  teenagerdreamdramaever My.ID  347
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 16 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมต้น , เด็กประถมและต่ำกว่า , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


ไปหน้าเว็บกิจกรรม / ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บรับสมัคร https://www.nstda.or.th/sciencecamp/th/registration/2562/PM2.5-040362/index.php

หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ