L o a d i n g . . .

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เจ้าภาพร่วมเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7

โพสต์ 24 ธ.ค. 61 15:29  vorapa_ann My.ID  387
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 1 มี.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เจ้าภาพร่วมเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เจ้าภาพร่วมเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7
   

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ คณาจารย์ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคคลที่สนใจ ลงทะเบียน ร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ  “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี สำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 มกราคม 2562 พร้อมลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ : http://irdmcru.mcru.ac.th/Con7/index.html

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ